Ταινίες καπλαμά

Βασιζόμενοι στην δική μας παραγωγική δυνατότητα σας προσφέρουμε περιθώρια από καπλαμάδες κάθε είδους με κόλλα ή χωρίς από όλα τα είδη φυσικών καπλαμάδων και τεχνητών καπλαμάδων και σε κάθε διάσταση από 16mm εώς 300mm. Επίσης, για πιο εξειδικευμένες εφαρμόγές διατίθενται περιθώρια από καπλαμάδες με υποστήριξη fleece για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και πιο εύκολη επεξεργασία, καθώς και μία ειδική κατηγορία προιόντων που ονομάζεται Extra Flex η οποία είναι καπλαμάδες επεξεργασμένοι ειδικά για την πατούρα της πόρτας.
-Όλες οι ταινίες καπλαμάδων είναι τριμμένες